از پروژه‌ی فدورای‌ فارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده        
           
        
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر حفاظت‌کننده پارامترهای حفاظت دلیل
ناشناس پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:گودال ماسه‌بازی/پیغام(۵۲۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس مقالات(۳٬۰۲۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:سوالات معمول(۳۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:معرفی نرم‌افزار(۴۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:جلوه‌های هنری(۳۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:شبکه(۲۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:اینترنت(۲۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:خادم‌ها(۲۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:رایانه همراه(۳۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:تعمیر سیستم(۳۳ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:نصب فدورا(۲۹ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:ابزارها(۲۶ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:ابزارهای چند‌رسانه‌ای(۵۵ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:امنیت(۲۲ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:نصب سخت‌افزار(۳۸ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:برنامه‌نویسی(۳۷ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس رده:زبان(۲۰ بایت) بی‌پایان کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده