از پروژه‌ی فدورای‌ فارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست صفحه‌های ناموجود با بیشترین پیوند به آنها، به استثنای صفحه‌هایی که فقط تغییرمسیر به آنها دارند. برای یک فهرست از صفحه‌های ناموجود که تغییرمسیر به آنها دارند، فهرست تغییرمسیرهای شکسته را ببینید.

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:اطلاعات‎‏ (۳ پیوند)
 2. دیسک جانبی‎‏ (۳ پیوند)
 3. تنظیم مخزن روی DVD‎‏ (۲ پیوند)
 4. بازاریابی‎‏ (۲ پیوند)
 5. زیرساخت‎‏ (۲ پیوند)
 6. بسته‌های فدورا‎‏ (۲ پیوند)
 7. عنوان نامجاز در مجموعهٔ نتایج:
 8. سفیران‎‏ (۲ پیوند)
 9. مستندات‎‏ (۲ پیوند)
 10. برنامه زمان بندی‎‏ (۲ پیوند)
 11. خانه‎‏ (۱ پیوند)
 12. محلی‌سازی/جلسه‎‏ (۱ پیوند)
 13. گروه های خاص‎‏ (۱ پیوند)
 14. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:نویسه ویژه‎‏ (۱ پیوند)
 15. بارکردن پرونده‎‏ (۱ پیوند)
 16. فدورا دایرکتوری سرور‎‏ (۱ پیوند)
 17. پارتیشن‌بندی دستی‎‏ (۱ پیوند)
 18. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:فهرست الگوها‎‏ (۱ پیوند)
 19. راهنما:متغیر‎‏ (۱ پیوند)
 20. Po‎‏ (۱ پیوند)
 21. رویداد‌های فدورا‎‏ (۱ پیوند)
 22. منبع‌باز‎‏ (۱ پیوند)
 23. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:روش درست کردن صفحه‌ی تازه‎‏ (۱ پیوند)
 24. NTP‎‏ (۱ پیوند)
 25. بسته های فدورا‎‏ (۱ پیوند)
 26. دارکتوری سرور‎‏ (۱ پیوند)
 27. محلی‌سازی/زمان‌بندی‎‏ (۱ پیوند)
 28. یادداشت انتشار نسخه ۱۲‎‏ (۱ پیوند)
 29. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:هماهنگی میان زبان‌ها‎‏ (۱ پیوند)
 30. جدید‎‏ (۱ پیوند)
 31. فدورا ۱۳‎‏ (۱ پیوند)
 32. پروژه فدورا‎‏ (۱ پیوند)
 33. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:متن جایگزین برای تصاویر‎‏ (۱ پیوند)
 34. رده:Fedora Packaging‎‏ (۱ پیوند)
 35. URL‎‏ (۱ پیوند)
 36. هنر‎‏ (۱ پیوند)
 37. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:ریاضی‌نویسی‎‏ (۱ پیوند)
 38. الگو:ناقص‎‏ (۱ پیوند)
 39. Network Manager‎‏ (۱ پیوند)
 40. محلی‌سازی/وظایف‎‏ (۱ پیوند)
 41. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:آشپزی‎‏ (۱ پیوند)
 42. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:پرسش‌های رایج‎‏ (۱ پیوند)
 43. بازی ها‎‏ (۱ پیوند)
 44. جلوه‌‌های هنری فدورا‌‎‏ (۱ پیوند)
 45. فهرست تصاویر‎‏ (۱ پیوند)
 46. پیوند‎‏ (۱ پیوند)
 47. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:مقالهٔ خرد‎‏ (۱ پیوند)
 48. X‎‏ (۱ پیوند)
 49. وابستگی‎‏ (۱ پیوند)
 50. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:سیاست استفاده از تصاویر‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)