از پروژه‌ی فدورای‌ فارسی
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست صفحه‌های ناموجود با بیشترین پیوند به آنها، به استثنای صفحه‌هایی که فقط تغییرمسیر به آنها دارند. برای یک فهرست از صفحه‌های ناموجود که تغییرمسیر به آنها دارند، فهرست تغییرمسیرهای شکسته را ببینید.

نمایش در پائین تا ۵۰ نتیجه در محدودهٔ #۱ تا #۵۰.

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)

 1. الگو:اطلاعات‎‏ (۳ پیوند)
 2. دیسک جانبی‎‏ (۳ پیوند)
 3. برنامه زمان بندی‎‏ (۲ پیوند)
 4. تنظیم مخزن روی DVD‎‏ (۲ پیوند)
 5. زیرساخت‎‏ (۲ پیوند)
 6. بازاریابی‎‏ (۲ پیوند)
 7. بسته‌های فدورا‎‏ (۲ پیوند)
 8. سفیران‎‏ (۲ پیوند)
 9. عنوان نامجاز در مجموعهٔ نتایج:
 10. مستندات‎‏ (۲ پیوند)
 11. Piped link‎‏ (۱ پیوند)
 12. تاریخ‎‏ (۱ پیوند)
 13. فدورا دایرکتوری سرور‎‏ (۱ پیوند)
 14. پارتیشن‌بندی دستی‎‏ (۱ پیوند)
 15. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:فهرست الگوها‎‏ (۱ پیوند)
 16. راهنما:متغیر‎‏ (۱ پیوند)
 17. IDS‎‏ (۱ پیوند)
 18. رویداد‌های فدورا‎‏ (۱ پیوند)
 19. منبع‌باز‎‏ (۱ پیوند)
 20. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:روش درست کردن صفحه‌ی تازه‎‏ (۱ پیوند)
 21. بارکردن پرونده‎‏ (۱ پیوند)
 22. خانه‎‏ (۱ پیوند)
 23. محلی‌سازی/زمان‌بندی‎‏ (۱ پیوند)
 24. یادداشت انتشار نسخه ۱۲‎‏ (۱ پیوند)
 25. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:هماهنگی میان زبان‌ها‎‏ (۱ پیوند)
 26. Po‎‏ (۱ پیوند)
 27. فدورا ۱۳‎‏ (۱ پیوند)
 28. پروژه فدورا‎‏ (۱ پیوند)
 29. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:متن جایگزین برای تصاویر‎‏ (۱ پیوند)
 30. رده:Fedora Packaging‎‏ (۱ پیوند)
 31. NTP‎‏ (۱ پیوند)
 32. بسته های فدورا‎‏ (۱ پیوند)
 33. هنر‎‏ (۱ پیوند)
 34. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:ریاضی‌نویسی‎‏ (۱ پیوند)
 35. الگو:ناقص‎‏ (۱ پیوند)
 36. دارکتوری سرور‎‏ (۱ پیوند)
 37. محلی‌سازی/وظایف‎‏ (۱ پیوند)
 38. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:آشپزی‎‏ (۱ پیوند)
 39. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:پرسش‌های رایج‎‏ (۱ پیوند)
 40. URL‎‏ (۱ پیوند)
 41. جدید‎‏ (۱ پیوند)
 42. فهرست تصاویر‎‏ (۱ پیوند)
 43. پیوند‎‏ (۱ پیوند)
 44. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:مقالهٔ خرد‎‏ (۱ پیوند)
 45. Network Manager‎‏ (۱ پیوند)
 46. وابستگی‎‏ (۱ پیوند)
 47. پروژه‌ی فدورای‌ فارسی:سیاست استفاده از تصاویر‎‏ (۱ پیوند)
 48. راهنما:آموزش سریع الگوها‎‏ (۱ پیوند)
 49. بازی ها‎‏ (۱ پیوند)
 50. مخازن‎‏ (۱ پیوند)

نمایش (۵۰تای قبلی | ۵۰تای بعدی) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)